Blog / Asgers Blog / 2012

2012

   
Asger fortæller om løst og fast…..
 
27. august 2012

Vores hjemmeside har haft tekniske problemer med opdatering. Dette er endelig løst og vi vil igen fortælle om drifterne på Mogensgaard.

Det har været et spændende år indtil nu. Det våde forår gjorde at såningen først blev afsluttet først i juni. Den typiske danske sommer har faktisk været optimalt for de sent såede afgrøder og vi venter spændt på at vi skal til at høste disse marker.

Vores store projekt har været byggeriet af Mastrup. Staldene er nu færdige og i denne uge skal de første grise på slagteriet. Indkøringen har forløbet godt, dog med enkelte tekniske udfordringer.

Om 2 uger skal der igen grise på Nyholm. Det er den sidste ejendom der er saneret. Herefter har alle ejendommene den samme sundheds status. Dette har også været et stort projekt og trukket rigtigt meget på alle medarbejdere. Alle har gjort en ekstra indsats.

Et udfordrende år indtil nu, hvor resultaterne af indsatsen er en højere effektivitet og større tilfredshed blandt alle.
 

11. januar 2012

Vi har taget hul på 2012 der alt andet lige ser ud til at blive et fornuftigt år med afsætning af grisekød.

På vores landbrug har vi i flere år arbejdet med planen om at udvide vores slagtesvineproduktion. Dette har vi nu besluttet at gå i gang med. byggeriet er til 4.000 grise på stald og med eget foderanlæg.

Foderanlægget skal også levere foder til de 3 andre slagtesvineproduktioner.

Samtidig vil vi sanere Towt med 600 søer og Nyholm med 1.800 slagtesvin.Skiftet her sker i uge 23 med indkøb af en nabobesætning og supplering af egne gylte.

Der er lavet en detaljeret plan for processen og det vil gi ekstra udfordringer til alle det næste år. Forhåbentlig lykkedes hele saneringen og efterfølgende vil alle ejendomme ha den samme status. Det vil lette den daglige arbejdskoordinering og give en mere rationel drift.
 


Dorthe og Asger Krogsgaard | Søndervig Landevej 9, DK-6950 Ringkøbing  | Tlf.: 97325511