Om os / Vores gårde / Asger Krogsgaard

Asger Krogsgaard

Markbruget består af ca. 800 ha jord.

Det drives konventionelt med korn og vinterraps.

Boniteten svinger mellem det fornemmeste sandjord JB1 til JB 3-4 og endelig har vi godt 100 ha klægjord - afvandet fjordbund.

I rationaliseringen af drifter er arbejdsbedden ændret til 24 m., og vi fortsætter med at samle de forskellige afgrøder i marker som grænser op til hinanden.

Det gør vi i et forsøg at mindske transporten.

Link til oversigt - maskiner

Videoklip fra youtube

     

         

 

Dorthe og Asger Krogsgaard | Søndervig Landevej 9, DK-6950 Ringkøbing  | Tlf.: 97325511