Om os / Vores vision og vore værdier

Vores vision og vore værdier

VORES VISION

Mogensgård skal være en rentabel produktion med udgangspunkt i svineavl, markdrift og energiproduktion (som biproduktion). 

Vores vision er at skabe en væsentlig egenkapital og være med til at øge den økonomisk og likviditetsmæssig uafhængighed. Vi vil til stadighed have øje for nye understøttende forretninger. 

Grundlaget for Mogensgård er høj faglighed og teamorientering, hvor åbenhed, fremsyn og netværk bidrager til forandring og udvikling af virksomheden. 

Asgers ønske om at engagere sig i organisationsarbejde uden for bedriften stiller store krav til ejerne om involvering af medarbejdere, og relationerne i dagligdagen skal bygge på tillid og evnen til at skabe enighed. 

Det som motiverer os er en konstant udvikling, hvor vi ønsker at skabe merværdi i vores produktion på lang sigt. 

Vi ønsker at driften skal være i front og baseres på effektivitet, omkostningsoptimering og målrettet langsigtet bæredygtighed. 

Mogensgård skal være en god arbejdsplads for medarbejderne, og drives i samspil der sikrer gode relationer med plads til familie og fritidsinteresser. 

 

VORE VÆRDIER

 
Vi definerer værdier, som det vi står for og som binder os sammen. Det handler om fælles forståelse og forventninger til adfærden i vores organisation - hvad vi ønsker de interne og eksterne relationer skal baseres på.
 
Virksomhedens værdier er:
 • Faglighed
 • Be in front
 • Teamwork
 • Ordentlighed
 • Værdiskabelse

Faglighed

 
Vores daglige ageren præges af, at vi kan lide vores håndværk, af grundighed og stoltheden i det høje faglige niveau vi arbejder med og alle bidrager ansvarligt til.
 
Det betyder, at
 • Vi driver en virksomhed som efterlever lovgivning, driftsetik og samfundskrav
 • Vi arbejder med levende dyr og arbejder grundtigt og vedholdent
 • Vi udviser respekt over for dyrene og hinanden
 • Vi er nysgerrige og søger læring hos hinanden og omkring os
 • Vi gør vores bedste hele tiden

Be in front

 
Vi skal hver især vedkende os personlig ansvar og rolle.
 
Det betyder, at
 • Vi arbejder målrettet for virksomheden
  • Vi tager ansvar
  • Alle kender egne målsætninger
  • Vi fortæller hinanden om det vi gør
  • Vi lærer af hinanden og følger udviklingen
  • Vi udfordrer hinanden
  • Vi vil gøre det bedste og være de bedste

Teamwork

De bedste resultater skabes i fællesskab ved at udnytte hinandens forskellige faglige og menneskelige kompetencer.
 
Det betyder, at
 • Vi ønsker klart definerede mål for alle i organisationen
 • Vi ønsker at fokusere på styrken i andres forskellighed
 • Vi fortæller hinanden om succes og fiasko
 • Vi skal samarbejde og udnytte hinandens stærke sider
 • Vi er åbne og ærlige i vores dialog internt som eksternt
 • Vi vil ved ansættelse have fokus på at kandidaten passer ind i teamet

Ordentlighed 

Ordentlighed for os er tillid, respekt og ærlighed.
 
Det betyder, at
 • Vi har overskud til at kære os for hinanden. Vi har øje for den enkeltes og teamets velbefindende
 • Vi belønner hinanden
 • Vi har overskud til at interessere os for vore naboer og omgivelser
 • Vi opfører os ordentlig

Værdiskabende 

Virksomheden skal være værdiskabende - økonomisk, menneskeligt og procesmæssigt.
 
Det betyder, at
 • Alt vi gør, skal kunne måles og være værdiskabende
 • Vi altid tænker i processer
 • Fremmer beslutninger og kvaliteten i disse
 • Vi gør tingene på den rigtige måde første gang (Best Practice)
 • Vi ønsker at gøre tingene på den mest enkelte måde (Lean)
 • Vi skal gøre en forskel
Dorthe og Asger Krogsgaard | Søndervig Landevej 9, DK-6950 Ringkøbing  | Tlf.: 97325511